:משרדנו בחיפה
(דרך העצמאות 43 (ק'5
:משרדנו בתל-אביב
(רח' בן יהודה 32 (ק' 7 משרד 725

תיקים בהם זכינו/מידע שימושי

חוק החוזים, חוק הערבות וחוק הבנקאות (שירות ללקוח) מטילים על הבנק חובת גילוי נאות, חובת לפעול בתם לב כלפי הלקוח ואח'. הפרת הכללים שנקבעו בחוק עלולה לגרום לביטול הערבות, אשר ניתנה בנק ע"י ערב.

בתיק א. 4050/03 עורכי דין של בנק הפועלים הגישו תביעה נגד הלקוח בגין כתב הערבות שהוא חתם לטובת הנבק להבטחת הלוואה שנטל מכירו.

עו"ד ממשרדנו הזמין מהבנק מסמכים נוספים הקשורים לאותה ההלוואה וגילה כי הבנק בעת החתמת הלקוח על מסמכי הערבות לא גילה לו פרטים מהותיים על הלווה ועל הלוואה עצמה.

בסופו של דבר התביעה נגד הלקוח נמחקה בהמלצת בית המשפט.

יצירת קשר/קבלת הצעת מחיר
בחר קבץ:
maximum: 10
Familiarized with the user agreement
:משרדנו בחיפה
(דרך העצמאות 43 (ק'5
:משרדנו בתל-אביב
(רח' בן יהודה 32 (ק' 7 משרד 725