:משרדנו בחיפה
(דרך העצמאות 43 (ק'5
:משרדנו בתל-אביב
(רח' בן יהודה 32 (ק' 7 משרד 725

תיקים בהם זכינו/מידע שימושי

 א. 266/04 (מחוזי חיפה)

הלקוחה שלנו רכשה את הדירה במסגרת עסקת קומבינציה - בעל הקרקע התקשר בהסכם עם קבלן בניה וקבלן בניה התקשר בהסכם עם הלקוחה שלנו.

הקבלן הפר את התחייבויותיו כלפי בעל הקרקע ולא בנה לו דירה חדשה בהתאם להתחייבויותיו בהסכם. הקבלן גם הפר את ההסכם כלפי הלקוחה שלנו- הדירה שלה נבנתה בבאופן בלתי חוקי תוך חריגה מהגבולות שנקבעו בהיתר בניה. כמו כן, בניית הדירה לא הושלמה ואף התגלו בה ליקויים רבים.

הלקוחה שלנו רכשה מהקבלן את הדירה באותו חלק של המקרקעין שעדיין היה רשום ע"ש בעל  הקרקע.

עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן בעל הקרקע הודיעה על ביטול הסכם עם הקבלן וכתוצאה מכך דרש מלקוחה שלנו לפנות את הדירה שנבנתה במקרקעין שלו.

משרדינו זכה בתיק. הלקוחה שלנו קיבלה את מלוא הסכום ששילמה עבור הדירה.

יצירת קשר/קבלת הצעת מחיר
בחר קבץ:
maximum: 10
Familiarized with the user agreement
:משרדנו בחיפה
(דרך העצמאות 43 (ק'5
:משרדנו בתל-אביב
(רח' בן יהודה 32 (ק' 7 משרד 725