:משרדנו בחיפה
(דרך העצמאות 43 (ק'5
:משרדנו בתל-אביב
(רח' בן יהודה 32 (ק' 7 משרד 725

תיקים בהם זכינו/מידע שימושי

הלקוח שלנו חתם על כתב הערבות להבטחת החזרת ההלוואה שנטל חברו לעבודה מבנק הפועלים.

עקב אי עמידה בתשלומי הלוואה הבנק תבע את הלווה, אך לא הצליח לגבות ממנו את החוב. לאחר קבלת אישור מראש לשכת הוצאה לפועל הבנק בתיק בתיק ת.א. 18654-08-09 הגיש את התביעה גם נגד הערב (הלקוח שלנו).

עורכי דין ממשרדינו בדקו לא רק מסמכי התביעה, אלא גם את המסמכים האחרים שקיבלו מעו"ד שייצג את הבנק וגילו כי הבנק בעת חתימת חוזי ההלוואה וערבות הסתיר מהערב מידע מהותי על מצבו האמיתי של הלווה. כך, למשל, פקידת הבנק שהחתימה את הלקוח שלנו על הסכם ערבות לא גילתה לו כי הלווה עוד לפני ההלוואה נשואה התביעה נטל מהבנק גם הלוואות אחרות מהבנק. כמו כן, התברר כי ללקוח שלנו לא הוסברה מטרת ההלוואה כפי שנדרש לפי סעיף 22 לחוק הערבות.

בית המשפט דחה את התביעה וחייב את הבנק בהוצמ"ש ושכ"ט עו"ד ששילם לנו הלקוח.

 

יצירת קשר/קבלת הצעת מחיר
בחר קבץ:
maximum: 10
Familiarized with the user agreement
:משרדנו בחיפה
(דרך העצמאות 43 (ק'5
:משרדנו בתל-אביב
(רח' בן יהודה 32 (ק' 7 משרד 725