:משרדנו בחיפה
(דרך העצמאות 43 (ק'5
:משרדנו בתל-אביב
(רח' בן יהודה 32 (ק' 7 משרד 725

תיקים בהם זכינו/מידע שימושי

הלקוח בעבר היה מנכ"ל החברה. בחברה הוחלפו הבעלים והמנכ"ל, בהמשך החברה הפסיקה לפעול והתירה חובות לרשויות המס.

בעלי מניות החדשים עזבו את הארץ ואז רשיות המס החליטו לגבות את חובותיה של החברה ממנכ"ללשעבר. רשויות המס אף הגישו בקשה להטלת מאסר על מנכ"ל החברה לשעבר בגין סירובו לשלם את החובות.

משרדנו הגיש בקשה מתאימה לבטלאת החיוב של מנכ"ל החברה לרשויות המס והחיוב בוטל. 

כמו כן, ב תיק מק"מ 45630-04-18 (מחוזי/עניינים מנהלים חיפה) בית המשפט לעניינים מנהליים ביטל את הקנס של שהוטל ע"י אג- מס הכנסה על מנכ"ל החברה לשעבר בטענה כי יש לחייבו באופן אישי בתלשום המס.

יצירת קשר/קבלת הצעת מחיר
בחר קבץ:
maximum: 10
Familiarized with the user agreement
:משרדנו בחיפה
(דרך העצמאות 43 (ק'5
:משרדנו בתל-אביב
(רח' בן יהודה 32 (ק' 7 משרד 725