:משרדנו בחיפה
(דרך העצמאות 43 (ק'5
:משרדנו בתל-אביב
(רח' בן יהודה 32 (ק' 7 משרד 725

תיקים בהם זכינו/מידע שימושי

בכתבה הקודמת כבר ציינו כי בהליכי פירוק שיתוף ברכוש המשותף לא בכל מצב כל בן זוג זכאי למחצית בכל נכס שרכשו בני הזוג בתקופת הנישואין.

בתיק תיק תמ"ש 35678-02-11 עורכי דין ממשרדנו ייצגו את הבעל בהליך פירוק שיתוף בדירה ונכסים האחרים שצברו בני הזוג בתקופת הנישואין.

כשקיבלנו את התיק לטיפול הבעל היה אמור להפסיד את חלקו בדירה בגלל שלפחות 1/2 מזכויות בדירה היו בבעלותם של הורי האישה והאישה הייתה היורשת היחידה שלהם, ז"א באופן פורמלי האישה הייתה אמורה לקבל לפחות 3/4 מכל הזכויות בדירה, אולם לאחר בדיקת הנתונים הפיננסיים התברר כי במהלך כל תקופת הנישואין רק הבעל שילם את דמי משכנתא וכל הוצאות האחרות של הדירה, לרבות חלקם של הורי האישה.

כשעו"ד ממשרדנו קיבלו אתהנתונים הנ"ל מהבנק למשכנתאות מייד הוגשה תביעה לפסק דין הצהרתי לשינוי רישום הזכויות בדירה. בסופו של דבר הוכח כי בפועל הבעל בעלים של 3/4 (ולא 1/4) מכל הזכויות בדירה.

לאחר כל הקיזוזים הבעל רכש את החלק של האישה בדירה (1/49 תמורת סכום קטן.

 

 

יצירת קשר/קבלת הצעת מחיר
בחר קבץ:
maximum: 10
Familiarized with the user agreement
:משרדנו בחיפה
(דרך העצמאות 43 (ק'5
:משרדנו בתל-אביב
(רח' בן יהודה 32 (ק' 7 משרד 725