:משרדנו בחיפה
(דרך העצמאות 43 (ק'5
:משרדנו בתל-אביב
(רח' בן יהודה 32 (ק' 7 משרד 725

תיקים בהם זכינו/מידע שימושי

בהתאם לסעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני הזוג, תשל"ג-1973 אכן כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, אולם צריך לקחת בחשבון כי בהתאם לסעיף 32 חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 כל שותף בנכס מקרקעין חייב לשאת גם בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו.

בפרשה הנ"ל האישה עזבה את הבעל, התגרשה ממנו ובמשך כ- 10 שנים התגוררה ברוסיה. יום אחד היא חפצה לקבל את מחצית מהשווי בדירה המשותפת, אולם התברר כי היא במהלך כל אותן השנים היא לא השתתפה בתשלומי משכנתא, ארנונה, שיפוצים והוצאות אחרות.

לאחר קבלת חוות דעת של השמאי התברר כי יתרת החוב של האישה בהוצאות הנ"ל יותר גבוהה מהשווי של החלקה שלה בדירה.

בתיק הנ"ל עורכי דין ממשרדנו הגישה נגד האישה תביעה לפסק הדין הצהרתי ובית המשפט קבע כי הבעל לאחר כל הניכוים זכאי לקבל את חלקה של האישה בדירה ונתן הוראה ללשכת רישום המקרקעין להעביר את חלקה של האישה ע"ש הבעל.

יצירת קשר/קבלת הצעת מחיר
בחר קבץ:
maximum: 10
Familiarized with the user agreement
:משרדנו בחיפה
(דרך העצמאות 43 (ק'5
:משרדנו בתל-אביב
(רח' בן יהודה 32 (ק' 7 משרד 725